Plein Public

Advies en begeleiding bij kunstprojecten in de openbare ruimte

Algemeen lid provinciale adviescommissie cultuur Drenthe 2013-2016

Van 2013 tot 2016 was Martine Herman algemeen lid van de provinciale adviescommissie cultuur in Drenthe. De voorzitter van de commissie was Carin Reinders van het CODA Apeldoorn.
De basis voor de adviezen was de cultuurnota 2013-2016 ‘Oude wereld, nieuwe mindset’. Hierin staat wat de provincie in de periode 2013-2016 met haar cultuurbeleid wilde bereiken.

In 2014 nam Martine Herman namens de adviescommissie deel aan de visitatiecommissie Museum De Buitenplaats en Drents Museum onder voorzitterschap van Erik Akkermans.


Plein Public zorgt ervoor dat kunst er echt komt en dat er echte kunst komt.